Strony Wydziałów i Instytutów Akademii im. Jana Długosza


Strona główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

www.ajd.czest.plSTRONY WYDZIAŁÓW

Wydział Filologiczno-Historyczny

www.wfh.ajd.czest.pl

Wydział Pedagogiczny

www.wp.ajd.czest.pl


Wydział Nauk-Społecznych

www.wns.ajd.czest.plSTRONY INSTYTUTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

Instytut Filologii Obcych

www.ifo.ajd.czest.pl


Instytut Historii

www.ih.ajd.czest.pl

 

Instytut Nauk Politycznych

www.inp.ajd.czest.pl

 

Instytut Filologii Polskiej

www.ifp.ajd.czest.plSTRONY INSTYTUTÓW WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO

Instytut Chemii i Ochrony Środowiska

www.ich.ajd.czest.pl


Instytut Fizyki

ajd.czest.pl/if/

 

Instytut Matematyki i Informatyki

www.imi.ajd.czest.pl

 

Instytut Edukacji Technicznej

www.iet.ajd.czest.plSTRONY INSTYTUTÓW WYDZIAŁU WYCHOWANIA ARTYSTYCZNEGO

Instytut Plastyki

www.ip.ajd.czest.pl


Instytut Muzyki

www.im.ajd.czest.plSTRONY INSTYTUTÓW WYDZIŁU NAUK-SPOŁECZNYCH

Instytut Administracji

www.ia.ajd.czest.pl


Instytut Zarządzania i Marketingu

www.izm.ajd.czest.pl


Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii

www.ifsp.ajd.czest.pl