Strony Partnerów


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

www.zporr.gov.pl


Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

www.funduszestrukturalne.gov.pl


Urząd Miasta Częstochowy

www.czestochowa.pl


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

www.silesia-region.pl


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

www.katowice.uw.gov.pl


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

www.nauka.gov.pl


Ministerstwo Sportu

www.msport.gov.pl


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

www.ajd.czest.pl