Krótka opowieść - od ścierniska do hali sportowej...


Można użyć słów przypominających znaną piosenkę "kiedyś było tu ściernisko", i dodać do tego własne - a za rok odbywać się będą zawody sportowe przyciągające uwagę rzesz kibiców - tak śmiało można powiedzieć o tym co dzieje się na działce należącej do AJD a znajdującej się przy ul. Dembińskiego 4 w Częstochowie.

Dzisiaj ciężki sprzęt i ekipy budowlane uwijające się jak w ukropie, by zdążyć na czas z oddaniem hali sportowej zwanej Akademickim Centrum Sportu możemy spotkać na działce przy ul. Dembińskiego 4. Jest to efekt wieloletnich starań władz rektorskich i pracowników AJD, które przez lata starały się do inwestycji przekonać władze województwa śląskiego. Wreszcie udało się i w ciągu 370 dni powstanie nowoczesny obiekt sportowy, który będzie chlubą nie tylko uczelni, ale także całego regionu śląskiego.

- Cieszę się, że po wielu latach starań udało nam się zgromadzić odpowiednie fundusze zapewniające uruchomienie inwestycji -mówi JM Rektor AJD prof. Janusz Berdowski. Obiekt będzie służył nie tylko studentom i pracownikom AJD, ale także szerokim rzeszom miłośników sportu z całego regionu częstochowskiego. Liczymy na rozwój wielu nowych dyscyplin sportowych, które do tej pory trudno było uprawiać w regionie ze względu na brak odpowiednich warunków. Mam nadzieję, że po zakończeniu budowy uda się rozwiązać, przynajmniej w jakiejś części, problemy lokalowe z jakimi boryka się wciąż rozrastająca się uczelnia.

Obiekt powstanie kosztem około 24 mln złotych. Ponad połowę tej kwoty stanowić będą środki pochodzące z Unii Europejskiej. Natomiast pozostałą część sumy zapewnili: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - ponad 8 mln, częstochowski Urząd Miasta - milion złotych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego milion złotych i Ministerstwo Sportu - milion złotych. Wkładem uczelni w inwestycję jest przekazanie pod inwestycję działki oraz opracowanie i pokrycie kosztów dokumentacji. A sam obiekt przedstawia się imponująco. Kubatura wyniesie 28.500 m3, powierzchnia budynku netto zajmie 4.100 m2, a powierzchnia zabudowy blisko 3 tys. m2. W obiekcie znajdą się 2 hale sportowe, 25 pomieszczeń, sala konferencyjna oraz 12 pokoi.


a
tablica informacyjna


Wszystko to zapewni możliwość uprawiania takich sportów jak: tenis ziemny i stołowy, siatkówki, koszykówki czy futsalu. Ważnym czynnikiem będzie umożliwienie organizacji imprez masowych, co w wydatny sposób przyczyni się do upowszechniania zdrowego stylu życia. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wpłynie na wychowanie młodych mistrzów, co potwierdzi pokładane w hali nadzieje, że stanie się ona prawdziwą kuźnią kadr.

Budową obiektu zajmuje się częstochowskie przedsiębiorstwo "Przemysłówka" a nadzór budowlany i inwestorski powadzi firma inżynierów budownictwa PRIMEX z Częstochowy.