Zanim zaczęliśmy budować..

 Zdjęcia wykonane przez pracowników Biura Promocji i Karier AJD