Współfinansowanie

 

 

„Akademickie Centrum Sportowe – wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią hotelową”

jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 

Całkowity koszt projektu to 23 745 300,00 zł

Środki na realizację projektu pochodzą z :

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 52,19% (12 392 650,00 zł)

oraz: Urzędu Miasta Częstochowy – (1 000 000,00 zł),

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – (1 000 000,00 zł),

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – (8 417 000,00 zł),

Ministerstwa Sportu – (1 000 000,00 zł)

i AJD w Częstochowie

 

a