Zestawienie powierzchni i kubatury


POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU - 4100.01 m2
CZĘŚĆ HOTELOWA razem - 794,16 m2

 • Piwnica - 108,03 m2
 • Parter - 369,62 m2
 • Piętro - 316,51 m2

HALA GŁÓWNA razem - 1444,00 m2

ZAPLECZE razem - 1861,85 m2

 • Piwnice - 436,45 m2
 • Parter - 889,55 m2
 • Piętro - 535,85 m2

RAZEM – powierzchnia netto kondygnacji nadziemnych – 3555,53 m2

 

POWIERZCHNIA ZABUDOWANA - 2946,00 m2

 • Część hotelowa - 430,00 m2
 • Hala - 1504,00 m2
 • Zaplecze - 1011,70 m2

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4074,30 m2

 • Część hotelowa - 856,00 m2
 • Hala - 1504,30 m2
 • Zaplecze - 1714,00 m2

KUBATURA razem - 28500,00 m3

 • Część hotelowa - 3200,00 m3
 • Hala - 17500,00 m3
 • Zaplecze - 7800,00 m3