Projekty hali Akademickiego Centrum Sportu
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Częstochowa, czerwiec 2007

opracowanie i wykonanie:
- Biuro Współpracy z Zagranicą i Programów Europejskich -
- Dział Infrastruktury Informatycznej AJD w Częstochowie -